Jakość
Dowiedz się więcej na temat naszej polityki jakości
Private Label
Dowiedz się więcej na temat private label
Eksport
Dowiedz się więcej na temat polityki eksportu

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne podmiot odpowiedzialny, który uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, obowiązany jest m.in. do prowadzenia rejestru działań niepożądanych, dotyczących tego produktu, zgłaszanych przez: lekarzy, lekarzy dentystów i farmaceutów.

Dodatkowo zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniającej – w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii – dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi pacjenci, ich przedstawiciele ustawowi i opiekunowie faktyczni, zyskali uprawnienia do bezpośredniego zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych, których doświadczyli lub które obserwowali u osób trzecich.

Niepożądanym działaniem produktu leczniczego nazywamy każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Jeżeli jesteś pacjentem, przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym pacjenta i chciałbyś zgłosić działanie niepożądane jednego z naszych produktów, prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza. Jednocześnie zwracamy uwagę, aby formularz został wypełniony najdokładniej jak to możliwe.

Jeżeli jesteś lekarzem, lekarzem dentystą lub farmaceutą i chciałbyś zgłosić działanie niepożądane jednego z naszych produktów, prosimy o wypełnienie jednego z załączonych poniżej formularzy.

Do formularza należy wpisać dokładne dane, a co najmniej:– dane identyfikacyjne pacjenta (inicjały, wiek, płeć);
– dane identyfikacyjne osoby zgłaszającej umożliwiające późniejszy kontakt(imię, nazwisko, adres domowy lub miejsca pracy, numer telefonu, adres e-mail);
– nazwę podejrzanego produktu leczniczego (o ile to możliwe – dawkę i numer serii);
– opis niepożądanego działania produktu leczniczego; oraz jeśli to możliwe imienną pieczątkę pod formularzem

Sposób przesłania formularza:

Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: działania.niepozadane@starpharma.pl bądź przesłać oryginał raportu listem poleconym na adres:

Starpharma Sp. z o.o.

ul. Stawki 2, 23 piętro

00-193 Warszawa

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktów Starpharma sp. z o.o. prosimy o kontakt na numer tel +48 724 182 068 lub + 48 516 098 801

Formularz narażenia na lek w czasie ciąży
Formularz zgłoszenia działania niepożądanego przez pacjenta
Formularz zgłoszenia działania niepożądanego

Nasze produkty

[lee_products style="carousel" auto_slide="true" columns_number="4" is_ajax="yes"]