HepaStrong

Czyli cztery w jednym, dla naszej jedynej wątroby (asparaginian ornityny, witamina B1, witamina B2, witamina B6).

W każdej, najprostszej informacji o wątrobie znajdzie się zdanie: watroba jest największym laboratorium ustroju. Jest to – oczywiście – twierdzenie prawdziwe, nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę, jak skomplikowane procesy chemiczne tam się odbywają. Dotyczą one praktycznie wszystkich funkcji ustrojowych, ponieważ bez wątroby nie można żyć.

Wątroba jest źródłem wytwarzania i gromadzenia glukozy w postaci glikogenu, a więc jej dużym magazynem, uruchomianym w razie potrzeby, np. podczas wysiłku. Glukoza jest podstawowym, łatwo dostępnym materiałem energetycznym. W wątrobie toczą się elementarne procesy gospodarowania tłuszczami. Chodzi tu o przemiany węglowodanów i białek w tłuszcze, powstawanie lipoprotein i cholesterolu (w 80% powstają z niego niezbędne w trawieniu kwasy żółciowe), rozkład tłuszczów w jeszcze inne związki, w tym w kwasy tłuszczowe. (To są ważne informacje, dla wszystkich dbających o wykonywanie badań w kierunku ewentualnych zaburzeń w przemianie tłuszczów ! Innych, którzy tego nie czynią, zachęcam, aby zmienili zdanie). Wątroba wytwarza przeważającą większość wszystkich białek, takich jak np. albuminy (jeśli jest ich za mało, dochodzi m.in. do obrzęków), jak i białek, bez których słabo lub w ogóle nie może krzepnąć krew.

W wątrobie są przetwarzane i powstają aminokwasy, “cegiełki” budujące cząstki białka. Ulegają one także rozkładowi i wtedy powstają takie potencjalne trucizny, jak amoniak, bardzo toksyczny dla mózgu. W nieustannej pracy odtruwającej, wątroba likwiduje nadmiar takich szkodliwych substancji. Jeżeli jest niewydolna, mogą one doprowadzić także do zmian o charakterze o psychicznym, początkowo prawie niedostrzegalnych, poprzez wyraźne, aż do ciężkich zaburzeń świadomości. Wątroba ma bowiem olbrzymi wpływ na funkcje mózgu, właśnie dzięki swoim własnościom odtruwającym.

Wszystkie procesy toczące się w wątrobie wzajemnie są ze sobą powiązane. We współdziałaniu wątrobowej chemii niezbędne są witaminy. Wątroba jest nie tylko magazynem witamin A, D i B12 (oraz żelaza), lecz żeby przebiegające w niej procesy były sprawne, potrzebny jest w tym udział także innych witamin z grupy B.

Wątroba pełni podstawowe funkcje odtruwające. Dotyczy to zarówno substancji naturalnych, wytwarzanych w ustroju (np. hormonów), jak obcych, jak np. leki. Do “obcych” należy także alkohol. Jego nadmierne spożycie wymusza wzmożoną pracę wątroby, a pomimo tego są odczuwalne, do czasu pełnego “odtrucia”. Skutki “picia” – wpływają na bardzo różne funkcje ustrojowe, pozornie z wątrobą niezwiązane. Ich objawy są znane każdemu, kto choć raz w życiu nadużył spożycia piwa, wódki, koniaku czy innego rodzaju alkoholu i ma stan nazywany katzem.

Jeżeli pije się często, “zapłaci” za to właśnie wątroba, aż po ciężką chorobę, jaką jest jej marskość. Dojdzie bowiem do przebudowy tego narządu, jego zwłóknienia i utraty wydolności.

W chemicznych przemianach wątrobowych ważną funkcję odgrywaja takie substancje, jak ornityna (z niej powstaje arginina) i asparagina, ponieważ z ich udziałem powstają owe “cegiełki” budujące białka. Jeżeli występują zaburzenia funkcji wątroby we wspominanych tu przemianach, dochodzi do powstawania nadmiaru amoniaku. Jego neutralizacja odbywa sie poprzez powstawanie mocznika.

W ten sposób ornityna wpływa na przemiany zarówno węglowodanów, tłuszczów, jak i białek, ponieważ jest jedną z kluczowych substancji cyklu przemian dziejących się w wątrobie. Dlatego została wprowadzona jako lek, a więc preparat dostarczający odpowiedniego czynnika w zazębiającej się – w wielu punktach – wątrobowej chemii. Jest więc stosowana w zaburzeniach wątroby o różnym nasileniu. Nie tylko bardzo zaawansowanych, jak śpiączka wątrobowa, lecz także wspomaga procesy metaboliczne, np. zaburzone na skutek stłuszczenia wątroby, czy nadmiernego spożywania alkoholu. Należy pamiętać, że nie tylko w naszym kraju – najczęstszą przyczyną uszkodzenia wątroby są zaburzenia w przemianie tłuszczów (nadwaga i otyłość), lecz także zbyt duże spożywanie alkoholu (często oba te czynniki są skojarzone u tej samej osoby) oraz zakażenie wirusami B i C zapalenia wątroby. (Piwo też jest alkoholem: pół litra piwa odpowiada jednemu przeciętnemu, tzw. 50-tka, kieliszkowi 40% wódki. A dwa, trzy piwa, to … ?).

Witaminy, jak sama nazwa wskazuje (vita to po łacinie – życie), są czynnikami niezbędnymi do życia.

Witamina B1 wadliwie wchłania się u osób nadmiernie spożywających alkohol, a jej niedobór występuje także przy nieodpowiednim żywieniu, kiedy nie spożywa się ciemnego chleba, a przy tym – zbyt dużo słodyczy. Jest ona niezbędna w “spalaniu” węglowodanów w komórkach, ponieważ bez niej nie przebiegają harmonijnie procesy wydatkowania energii na potrzeby życiowe. W dużym niedoborze witaminy B1 dochodzi do zaburzeń funkcji serca i naczyń, układu nerwowego oraz do obrzęków (to słynna choroba o nazwie beri-beri).

Z kolei, najważniejszą funkcją witaminy B2, to udział w podstawowych procesach chemicznych w ustroju ludzkim, takich jak tzw. utlenianie i redukcja. Ma to wpływ na funkcje układu nerwowego (przy braku witaminy B2 występują m.in. zaburzenia koncentracji uwagi, zawroty głowy i bezsenność). A poza tym, uczestniczy we wspominianych wyżej przemianach aminokwasów i substancji tłuszczowych, m.in współdziałających z gromadzoną w wątrobie witaminą A. Gdy za mało mamy witaminy B2, m.in dochodzi do nadwrażliwości na światło oraz uczucia “zapiaszczenia” oczu).

Witamina B6 wpływa na działanie aż 50 enzymów funkcjonujących człowieka, przede wszystkim w wątrobie (m.in transaminaz, nb. ich oznaczanie należy do podstawowych testów oceny funkcji wątroby). Z tego tytułu pełni kluczową rolę w przemianach – praktycznie wszystkich – substancji chemizmu człowieka, a więc i białek, i tłuszczów i węglowodanów. W suplemencie diety HEPASTRONG odnajdujemy aż cztery z tych tak ważnych substancji. A więc w suplementu diety o potencjalnym działaniu chroniącym i poprawiającym funkcje wątroby.

Prof. hab. med. Jacek Juszczyk

Dostępny w promocyjnych cenach w aptekach Super-Pharm.