Jakość
Dowiedz się więcej na temat naszej polityki jakości
Private Label
Dowiedz się więcej na temat private label
Eksport
Dowiedz się więcej na temat polityki eksportu

Jakość wyrobów medycznych

Polityka Jakości Starpharma Sp. z o.o.

Starpharma jest zaangażowana w poprawę zdrowia ludzi poprzez ciagły rozwój, produkcję, usługi wysokiej jakości produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nasi pracownicy są odpowiedzialni za utrzymanie i ciągłą poprawę naszego systemu jakości, który spełnia wymagania polskich i międzynarodowych przepisów.

Przepisy prawne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z przepisami Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20-05-2010r. art. 2.1 pkt.14 incydentem medycznym jest:

  • a) wadliwe działanie, defekt, pogorszenie właściwości lub działania wyrobu, jak również nieprawidłowość w jego oznakowaniu lub instrukcji używania, które mogą lub mogły doprowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub użytkownika wyrobu, a w przypadku wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro lub wyposażenia wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro – pośrednio także innej osoby, lub
  • b) techniczna lub medyczna przyczyna związana z właściwościami lub działaniem wyrobu, która może lub mogła doprowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub użytkownika, a w przypadku wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro lub wyposażenia wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro – pośrednio także innej osoby, i prowadząca z tego powodu do podjęcia przez wytwórcę zewnętrznych działań korygujących dotyczących bezpieczeństwa;

Każdy kto powziął informację o incydencie medycznym może go zgłosić Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub skorzystać z formularza na naszej stronie internetowej.

Formularze zgłoszenia

Krople do oczy IANA

[lee_products columns_number="3" cat="16" is_ajax="yes"]